ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ต้องการขยายให้กดเครื่องหมาย +

ข้อมูล จากงานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: