พระราโชวาทสมเด็จพระเทพฯ “ทุกคนต้องรู้จักดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2553

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า

“คนทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร ประกอบอาชีพการงานใด   ย่อมปรารถนาที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคมด้วยกันทั้งสิ้น  แต่การจะทำให้ได้เช่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน  บัณฑิตผู้จะออกไปใช้ชีวิตและประกอบกิจการงานอยู่ในสังคม   จึงต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   ว่าเป็นความเจริญหรือความเสื่อมแล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่น  ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานเฉพาะแต่ในทางที่ดีที่เจริญ  ที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  ข้อสำคัญ ทุกคนต้องรู้จักดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง   คือประพฤติปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมกับฐานะของตน  ด้วยความมีสติปัญญา และความไม่ประมาท  ถ้าทำได้ดังนี้ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมากน้อยเพียงใด   แต่ละคนก็จะสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมั่นคง   พร้อมทั้งดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เสมอ”

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on ตุลาคม 22, 2011, in ข่าว and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: