สมศ.ปรับวิธีประเมินรายจังหวัด เริ่มปี 55

 สมศ.ปรับวิธีออกประเมินปี 55 มุ่งกำหนดพื้นที่รายจังหวัด เปิดโควตาสถานศึกษา 500 แห่ง แจ้งขอประเมินก่อนกำหนดได้

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ.จะนำรูปแบบการประเมินแบบกำหนดพื้นที่ประเมินเป็นรายจังหวัด (Area Based) มาใช้ประเมินคุณภาพสถานศึกาษารอบสาม ( 2554-2558 ) โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เดิมนั้น สมศ.จะประเมินสถานศึกษาตามรายชื่อที่กำหนดไว้ ซึ่งในรอบ 5 ปีสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเข้ารับการประเมิน 1 ครั้ง แต่ในการประเมินแบบกำหนดพื้นที่ฯ สมศ.จะเข้าประเมินสถานศึกษาทุกแห่งเป็นรายจังหวัด โดย สมศ.ในฐานะหน่วยงานผู้ประเมินมีอำนาจในการกำหนดรูปแบบวิธีประเมิน รวมถึงสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินในแต่ละปีได้

อย่างไรก็ตาม สมศ.เตรียมนำร่องในสถานศึกษาทุกระดับใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ตราด อำนาจเจริญ ชุมพร พังงา ภูเก็ต แพร่ เพชรบุรี ระยอง และ กำแพงเพชร สำหรับสถานศึกษาแห่งใดที่ประสบอุทกภัยหรือมีเหตุผลจำเป็นที่ยังไม่พร้อมรับ การประเมินสามารถแจ้งต่อ สมศ.ได้ซึ่งจะพิจารณาให้เป็นรายกรณี

การประเมินแบบใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งก็เพื่อทำให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด ได้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถเชื่อมโยงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ เช่น เรื่องการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ สมศ.ได้เชิญหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 12 จังหวัด เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและทำความเข้าใจร่วมกัน ก่อนเริ่มมีการออกประเมินแบบ Area Based ในเดือน ม.ค.2555 ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวและว่า คณะกรรมการบริหาร สมศ.ได้มีมติให้สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสามให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.58 ส่งผลให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินในปี 2558 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประเมินจะไม่มีเวลาสำหรับการขอประเมินซ้ำ ดังนั้นการออกประเมินในปีงบประมาณ 2555 สมศ.จึงเปิดโควตาให้กับสถานศึกษา 500 แห่ง ที่จะขอประเมินก่อนกำหนดได้

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on ตุลาคม 31, 2011, in ข่าวการศึกษา and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: