สพฐ.ทำคู่มือการศึกษาอิสระ หวังยกระดับ ร.ร.สู่มาตรฐานสากล

 สพฐ.เตรียมทำคู่มือการศึกษาอิสระ ยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ที่เน้นผลิตบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีสมรรถนะการแข่งขัน 

  นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ในการประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อเร็วๆ นี้ มีความคืบหน้าไปมาก เพราะแนวคิดระยะแรกที่จะมุ่งจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยคำนึงว่าโรงเรียนมาตรฐานสากล ต้องมีจุดเด่นอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสากล อย่างไรก็ตาม ในการประชุมกลุ่มศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการเสนอว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลควรมีสาระเพิ่มเติมที่เน้นหนักใน 4 เรื่องหลัก ดังนี้ 1.ทฤษฎีองค์ความรู้ ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าในเรื่ององค์ความรู้ด้วยตัวเอง 2.การเขียนเรียงความขั้นสูง ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็กในอนาคต 3.เน้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การบริการสาธารณประโยชน์ และ 4.โลกศึกษา อย่างไรก็ตาม หากจัดสาระเพิ่มเติมทั้ง 4 ข้อนี้ จะทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องใช้เวลามากขึ้น ซึ่งโรงเรียนอาจจะไม่สามารถจัดได้ครบถ้วน

นายชินภัทร กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 4 เรื่องที่เป็นสาระเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกัน เพราะหากดูจุดมุ่งหมายของการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีสมรรถนะของความเป็นสากล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ในอนาคตผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเนื้อหา แต่การแสวงหาความรู้จะมีทั้ง การตั้งโจทย์ การหาแหล่งความรู้จากที่ต่างๆ เป็นต้น เมื่อได้องค์ความรู้มาแล้วก็จะนำมาเรียบเรียงเพื่อสื่อสารไปยังครู และเพื่อน “ดังนั้น สพฐ.จะจัดการศึกษาแบบอิสระขึ้น โดยมีทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 1.การแสวงหาความรู้ 2.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ 3.การบริการสาธารณะ ทั้ง 3 ข้อนี้ จะอยู่ภายใต้การศึกษาอิสระ ซึ่งขณะนี้ได้ข้อยุติจากทั้งจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร และฝ่ายบริหาร แล้ว จากนี้จะไปจัดทำคู่มือเรื่องนี้ให้ชัดเจนต่อไป”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา :  ผู้จัดการออนไลน์

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on พฤศจิกายน 1, 2011, in ข่าวการศึกษา and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: