ผักไร้ดิน…สู่อาชีพ

คนไทยกับสังคมเกษตรกรรมเป็นวิถีที่ไม่อาจแยกจากกัน พื้นที่ชนบทส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม อาหารของคนส่วนใหญ่ได้มาจากเกษตรกรรม ผักก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่บริโภค ยิ่งถ้าเป็นผักที่ไร้สารพิษย่อมเป็นที่ต้องการ

อาจารย์สังวาล แก้วสุจริต ครูโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อ.ปากท่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ราชบุรี เขต 1 นำประสบการณ์ในการปลูกผักที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดินมาเป็นหลักสูตรสอนให้ความรู้กับนักเรียนและชาวบ้านจนสามารถสร้างรายได้จนเป็นเส้นทางไปสู่อาชีพได้

“…ผักส่วนใหญ่เป็นตระกูลผักสลัดในตระกูลผักกาดหอมและผักเครื่องเคียง ซึ่งจะฝึกให้เด็กในชั้น ป.4-ป.6 ได้รู้วิธีการใช้เครื่องมือในการเพาะเมล็ด การเลี้ยงกล้า การอนุบาล การปลูกและดูแล เด็กจะได้เรียนรู้ธรรมชาติของโรคพืชและศัตรูพืช และวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ชีววิธี เช่นเชื้อราเกิดจากความชื้นสัมผัสกับความร้อนแฝงถ้าทำความสะอาดใบให้แห้งก็จะไม่เกิดรา”

พื้นที่ของโรงเรียนได้จัดทำขึ้นเป็นแปลงสาธิตและฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาจนเก็บขายได้ประมาณ 35-60 วัน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงแหล่งปลูก แต่ทางโรงเรียนจะแบ่งส่วนหนึ่งให้เด็กนำไปขายในตลาดนัดเพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กจะมีรายได้จากแปลงผักไร้ดินที่ขายกำไรแปลงละประมาณ 800 บาท ถ้ามีการสนับสนุนในเรื่องของทุนก็สามารถจะทำเป็นอาชีพได้เลย

ขณะนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้สนับสนุนโดยนำการเรียนการสอนการปลูกผักไร้ดินดังกล่าวเข้าสู่โครงการการศึกษาสู่อาชีพแล้ว

ที่มา : ข่าวสด

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on ธันวาคม 14, 2011, in วิทยาศาสตร์น่ารู้ and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: