อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.27 (ร้อยเอ็ด)

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  (ร้อยเอ็ด)  ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20  มกราคม  2555 

อนุมัติการย้ายและตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สายการสอน  

ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดผลการอนุมัติการย้ายและตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สายการสอน

ที่มา: http://www.secondary27.go.th/fdownload/2012120173219.pdf

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on มกราคม 20, 2012, in ข่าววงการครู. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. นายธงชัย สุ่มมาตย์

    ข้อความใด คำสั่งใดที่ล้าสมัย นานปีแล้ว เช่นมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

    อนุมัติการย้ายและตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน

    ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
    นานหรือยังครับ

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: