สทศ.เปิดระบบแจ้งชื่อขอดูกระดาษสอบ GAT/PAT 31 ม.ค.-7 ก.พ. 2555

สทศ.เปิดแจ้งชื่อดูกระดาษสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 31 ม.ค.-7 ก.พ.ผู้อำนวยการ ยัน มัข้อปฏิบัติเข้ม 

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2555 สอบวันที่ 24-27 ธันวาคม 2554 จะประกาศผลสอบวันที่ 31 มกราคม 2555 และดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เมื่อวันที่ 7 และ 8 มกราคม 2555 จะประกาศผลสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น ขณะนี้ สทศ.เปิดให้นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 และวิชาสามัญ 7 วิชา ขอให้ดำเนินการดังนี้

เปิดรับคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30-16.00 น. และเปิดให้ดูกระดาษคำตอบวันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 วิธีการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ยื่นด้วยตนเองที่ สทศ.โดยเสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน ทั้งนี้ นักเรียนต้องเตรียมเอกสารในการยื่นคำร้อง 1.แบบคำร้อง (ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ สทศ.) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล ฯลฯ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.เสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า สทศ.ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะมาดูกระดาษคำตอบ ดังนี้ 1.มาตามวัน-เวลาที่นัด และรับบัตรคิวเพื่อดูกระดาษคำตอบ 2.การดูกระดาษคำตอบ ดูได้เพียง 1 คนเท่านั้น 3.นำบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเป็นหลักฐาน 4.ควรจดจำคะแนนสอบของตนเอง เพื่อให้การตรวจสอบกระดาษคำตอบของตนเองตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 5.ระหว่างการดูกระดาษคำตอบ ห้ามนำดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าไป 6.ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารอื่นๆ เข้าไปภายในห้องที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ 7.ห้ามจดคะแนนหรือจดคำตอบออกจากห้องที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ 8.กรณีให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ, ใบเสร็จรับเงิน, บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ, บัตรประชาชนของผู้มาดูแทน มาเป็นหลักฐาน 9.ผู้ที่ไม่ได้มาดูกระดาษคำตอบตามวัน-เวลาที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on มกราคม 26, 2012, in ข่าวการศึกษา, ข่าวสำหรับนักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: