สทศ.ประกาศผลวิชาสามัญ 7 วิชาแล้ว

สทศ.ประกาศผลวิชาสามัญ 7 วิชาแล้ว ผลนักเรียนทำคะแนนภาษาไทยเกินครึ่งวิชาเดียว ส่วนคณิตศาสตร์คะแนนต่ำสุด ผอ.สทศ.ชี้เหตุข้อสอบอัตนัยเยอะ และเด็กไทยยังคิดวิเคราะห์ไม่เป็น

วันนี้ ( 1ก.พ.) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. และรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. ร่วมกันแถลงข่าวการประกาศผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555  โดยรศ.ดร.สัมพันธ์   กล่าวว่า  สทศ.ได้ตรวจข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เสร็จเร็วดังนั้นจึงประกาศผลสอบก่อนกำหนดจากวันที่ 5 ก.พ. เป็น หลังเที่ยงคืนของวันวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางเวบไซต์สทศ. http://www.niets.or.th ซึ่งช่วงแรกที่เปิดดูผลการสอบจนเวลา 02.00 มีนักเรียนแห่เข้ามาดูจำนวน 8,770 คน  แต่เวบไซต์ไม่ล้ม ทั้งนี้การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ถือว่าเป็นการสอบครั้งแรก และจากการดูผลสอบในภาพรวมตนคิดว่าน่าพอใจ  เพราะข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบที่ใช้คัดเลือกคนเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นจะต้องมีความยากพอสมควร  ส่วนวิชาที่นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงสุดและเกินครึ่ง จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คือวิชาภาษาไทย  54.61    ส่วนวิชาที่นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือคณิตศาสตร์  19.92   แต่การสอบครั้งนี้มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็ม 100  ได้แก่  วิชาฟิสิกส์  6 คน และคณิตศาสตร์ 1 คน

รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับช่วงคะแนนที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100  ดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 126,528 คน ช่วงคะแนนที่ทำได้มากที่สุด 50.01-60.00  จำนวน 41,529 คน   คะแนนเฉลี่ย  54.61     วิชาสังคมศึกษา  เข้าสอบ  130,369 คน ช่วงคะแนน 20.01-30.00  จำนวน 48,700 คน คะแนนเฉลี่ย  32.97  วิชาภาษาอังกฤษ  เข้าสอบ 126,769 คน  ช่วงคะแนน  20.01-30.00  จำนวน 55,723 คน  คะแนนเฉลี่ย 28.43  วิชาคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 118,680 คน  ช่วงคะแนน 10.01-20.00  จำนวน 56,804 คน คะแนนเฉลี่ย 19.92  วิชาฟิสิกส์ เข้าสอบ  82,172 คน ช่วงคะแนน 10.01-20.00 จำนวน 35,912 คน คะแนนเฉลี่ย  23.54   วิชาเคมี เข้าสอบ  79,875 คน ช่วงคะแนน 10.01-20.00 จำนวน  29,373 คน  คะแนนเฉลี่ย  25.75  และวิชาชีววิทยา   เข้าสอบ 79,276 คน ช่วงคะแนน 20.01-30.00  จำนวน 36,203 คน คะแนนเฉลี่ย  32.75 

“ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพครั้งที่ 1/2555 ที่ประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 30  ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแพต 1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ ต่ำสุดคือ39.64   และเมื่อเทียบการสอบแพต1 ของการสอบครั้งที่ 1/2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 64.22  แสดงว่าเด็กทำคะแนนได้ต่ำลง อีก ซึ่งสทศ.จะต้องทำวิจัย ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร มีปัญหาจุดไหน เพื่อนำไปปรังปรุงการสอบครั้งต่อไปและเสนอแนะโรงเรียนต่าง ๆว่าจะต้องพัฒนาจุดไหนด้วย ส่วนตัวผมคิดว่าข้อสอบแกตและแพต รวมถึงข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชา นั้นไม่ได้ออกเกินหลักสูตร และยากมากเกินไป แต่ย้ำว่าข้อสอบจะต้องยากกว่าข้อสอบทั่วไป เพราะเป็นข้อสอบที่จะใช้คัดเลือกเด็กเข้าศึกษาต่อ  ขณะเดียวกันจะเน้นการคิด วิเคราะห์ของเด็กด้วย  แต่ยืนยันไม่เกินหลักสูตร  โดยเฉพาะในส่วนแพต 1วิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ของวิชาสามัญ 7 วิชา เด็กทำคะแนนต่ำสุดเหมือนกัน  อาจเป็นเพราะข้อสอบ คณิตศาสตร์จะมีรูปแบบข้อสอบเป็นอัตนัยที่ให้นักเรียนได้เติมคำมากกว่าข้อสอบปรนัย   และเป็นวิชาที่มีข้อสอบอัตนัยมากที่สุด 60 %  จึงสะท้อนว่าเด็กคิด วิเคราะห์ไม่ค่อยได้ ดังนั้นผมอยากให้โรงเรียนต่างๆหันมาออกข้อสอบอัตนัยมากขึ้น เพื่อเด็กจะได้คิดวิเคราะห์ได้ “  รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

ที่มา :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on กุมภาพันธ์ 3, 2012, in ข่าวการศึกษา, ข่าวสำหรับนักเรียน and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: