ข้อสอบ O-NET ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพ ใช้สมัครเข้าศึกษาต่อ ใน ม.1 และ ม.4

  ที่โรงเรียนอนุบาลสามเสน เมื่อวันที่ 27 ก.พ.55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก และนำไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจะนำผลคะแนน O-NET มาใช่้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 โดยให้ค่าน้ำหนักไม่เกิน 20%

นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปีนี้มีนักเรียนชั้น ป.6 จาก 31,731 โรงเรียนทั่วประเทศ มีสิทธิ์เข้าสอบ 828,119 คน โดยเป็นเด็กพิการทางสายตา 492 คน แบ่งเป็น ตาบอด 109 คน และตาเลือนราง 383 คน มีสนามสอบ 11,430 แห่ง และห้องสอบ 33,750 ห้อง จัดสอบ 6 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่กำหนดเวลาการสอบในแต่ละวิชาให้แก่เด็กด้วย เพราะที่ผ่านมาได้รับทราบปัญหาว่าเด็กยังเล็ก ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาในแต่ละวิชาได้ จึงทำให้เด็กทำข้อสอบไม่ทัน ดังนั้นในปีนี้คงจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นอีก

     “การออกข้อสอบ O-NET ในปีนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบของปีที่ผ่านมา และข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพ โดยรูปแบบข้อสอบจะเป็นฉบับปกติ ไม่ใช่รูปแบบฉบับสั้นเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นสังกัดของสถานศึกษาต้องการใช้ผลคะแนน เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งข้อสอบจะมีความยากง่ายปานกลาง 60% ยาก 20% และง่าย 20% โดยมีรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไม่เกิน 80% และรูปแบบอื่นๆ เช่น เติมคำ ระบายคำตอบ ไม่เกิน 20%” นายสัมพันธ์ กล่าว

ด้านนายชินภัทร กล่าวว่า ในปีนี้ได้นำประสบการณ์ และปัญหาจากการจัดสอบในปีที่ผ่านมามาแก้ไขได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นที่ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และทำให้ผล O-NET ไม่เป็นที่ยอมรับก็คงจะหมดไป เพราะในปีนี้ได้มีการจัดแบ่งเวลาการสอบวิชาหลักให้กับนักเรียนที่ชัดเจน ซึ่งแต่ละวิชาจะแยกการสอบ โดยจัดเวลาให้วิชาละ 50 นาที ซึ่งจะไม่ปล่อยให้เด็กไปบริหารจัดการเวลาเอง ดังนั้น ในปีนี้ห้ามมีข้ออ้างเด็ดขาดว่านักเรียนทำข้อสอบไม่ทัน เพราะมัวแต่ไปติดทำข้อสอบวิชาอื่น จึงเป็นผลให้คะแนน O-NET ตกต่ำ

“แม้ว่าการสอบ O-NET จะไม่มีความกดดันเหมือนการสอบคัดเลือกประเภทอื่น แต่ก็ต้องสร้างหลักประกัน และความมั่นใจให้ได้ว่ามีความโปร่งใส 100% ซึ่งในปีนี้เราได้วางระบบความรับผิดชอบ และวางระบบคุมสอบไว้อย่างรัดกุม โดยจะไม่อนุญาติให้ครูผู้สอนเป็นผู้คุมสอบนักเรียน จะต้องมีการสลับครูของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังได้ตั้งคณะทำงานจากส่วนกลางลงไปสุ่มตรวจการจัดสอบด้วย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า”นายชินภัทร กล่าว

     อย่างไรก็ตามการสอบ O-NET ของชั้น ป.6 จะประกาศผลสอบในวันที่ 28 เม.ย.55 ซึ่งในปีนี้นักเรียนจะที่สมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะต้องนำใบรายงานผลการทดสอบไปยื่นในการสมัครสอบด้วย โดยการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.- 3 พ.ค.55

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on กุมภาพันธ์ 28, 2012, in ข่าวการศึกษา and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: