ประกาศสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2555

การเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2555

            ปีงบประมาณ 2555  สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 –30 มิถุนายน 2555  โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาตามขนาดวงเงินที่เสนอ ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555

ขนาดโครงการ (งบประมาณที่เสนอ)

ระยะเวลาพิจารณา

ไม่เกิน 200,000 บาท

30 วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ สสส.ได้รับโครงการ

200,001 – 500,000 บาท

45 วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ สสส.ได้รับโครงการ

มากกว่า 500,000 บาท

60 วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 120 วัน นับจากวันที่ สสส.ได้รับโครงการ
หมายเหตุ  :  สสส. จะพิจารณาโครงการตามลำดับวันที่ สสส. ได้รับโครงการ และภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์
02-2980500 ต่อ 1111-1116, 1118-1119
โทรสาร
02-2980499
Website
สำหรับการสนับสนุนทุนโครงการประเภทอื่นๆ  สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอโครงการ ดังนี้
*** โครงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
        โทร. 02-2980500 ต่อ 1712 
*** แผนงานทุนอุปถัมภ์ (Sponsorship)
        โทร. 02-2980500 ต่อ 1902, 1212
*** โครงการวิจัย (เปิดรับปีละ 1 ครั้ง) 
        โทร. 02-2980500 ต่อ 1111-1116, 1118-1119
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on มีนาคม 1, 2012, in ข่าว and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: