ครูรุ่นใหม่ต้องมีจิตวิญญาณนักคิดเก่งไอซีที-ภาษาสอนสนุก

“โจทย์การสอนของครูในยุคนี้เปลี่ยนไปมาก ทำให้ครูไม่อาจหยุดอยู่นิ่งแต่ในตำราอย่างเดียวได้ ซึ่งหากครูไม่ทันโลก หรือไม่ทันเทคโนโลยีต่างๆ สิ่งที่น่ากลัวตามมาคือ ครูจะไม่ทันเด็ก ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ครูรุ่นใหม่ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความอินเตอร์ ทั้งการใช้ไอซีทีภาษา ตลอดจนเป็นนักคิด และนักออกแบบสื่อการสอนที่สนุก และน่าสนใจ ไม่ใช่อยู่นิ่งกับที่ แล้วสอนเด็กให้ทำตามไปวันๆ นั่นไม่ใช่วิสัยของครูที่จะเตรียมเด็กสู่การเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ” ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ กล่าว

และนี่คืออัตลักษณ์ของครูที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ความสำคัญมาตลอดกับการผลิตครู โดยเฉพาะในศตวรรษใหม่ที่ต้องทันโลก และกระหายใคร่รู้ต่อสิ่งต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีมิติ ที่ดึงดูดผู้เรียน ผศ.ดร.สุรวาท ในฐานะประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปค.มรภ.) และคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า ถ้าคิดจะพัฒนาชาติต้องเริ่มจากการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยมีโครงการอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับครู การใช้สื่อไอซีที ตลอดจนโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อมัลติมีเดีย เช่น โปรแกรมอิงลิช ดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งเป็นการเรียนภาษาผ่านบทเรียนสมัยใหม่

ไม่เพียงแต่ความพร้อมในการใช้สื่อเพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอนเท่านั้น ครูยุคใหม่ยังต้องมีการพัฒนาวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา เพิ่มพูนความรู้ และฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีหน่วยงานสังกัดคณะให้บริการ และเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพครู ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ทักษะการเรียนรู้ LSC ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของจิตสาธารณะตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น

เราพยายามสร้างครูรุ่นใหม่ให้ทันสมัยทั้งในแง่ของวิธีคิด และการใช้สื่อไอซีที แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมหัวใจ และจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีด้วย ซึ่งการเรียนการสอนของเรา จะหล่อหลอมครูให้เป็นครูที่สร้างการเรียนรู้มิติใหม่ที่ควรเกิดขึ้นได้ทุกๆ สถานที่ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน คือหลักการผลิตครูพันธุ์ใหม่

สำหรับมุมมองในเรื่องของคุณภาพครูทุกวันนี้ ผศ.ดร.สุรวาท ให้มุมมองว่า นับวันอาชีพครูค่อยๆ ตกต่ำลงเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาที่ยังเป็นปมอยู่ตอนนี้ก็คือ จำนวนครูมีเพิ่มมากขึ้น แต่กลับหาครูที่ดีและมีศักยภาพได้น้อยลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก ขณะที่ สถานศึกษาหลายแห่ง ยังคงเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ทำให้ครูที่ถูกส่งออกไปยังสถานศึกษาต่างๆ ขาดความพร้อมในการเป็นครูอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะหัวใจในการสอน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน ทั้งยังไม่มีการตื่นตัวในการพัฒนาการสอนให้แปลกใหม่ และน่าสนใจ เรื่องนี้จึงต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ถ้าคิดจะแก้ปัญหาการศึกษาไทย ต้องกลับไปทบทวนระบบการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนครูโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมไปถึงสัดส่วนครูต่อเด็กนักเรียนที่จะต้องจัดสรรให้เหมาะสม รวมไปถึงสื่อ และอุปกรณ์การสอนสมัยใหม่ที่ควรเข้าถึงครูอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะครูในต่างจังหวัด

ว่าที่ครูรุ่นใหม่อย่าง ระพีพร ศรีภูมิ หรือจุ๊บแจง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มองคล้ายๆ กันว่า ถ้าอยากได้ครูดีคุณภาพในการสอน ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาสนับสนุน โดยเฉพาะครูต่างจังหวัดที่ใฝ่รู้ และอยากใช้สื่อมาเชื่อมโยงบทเรียน แต่กลับไม่มีใช้ เพราะไม่มีงบประมาณในการซื้อ เคยไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนใน จ.มหาสารคาม แห่งหนึ่ง พบว่า ในห้องมีแต่กระดาน ซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่มีสีสัน ทำให้เด็กไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควร

ขณะที่ ปพน คลาฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดียวกั บอกว่า ครูต้องรู้จักใช้สื่อ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประกอบการสอนอยู่เสมอ ที่สำคัญ ครูมีหน้าเป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาให้แก่เด็กเท่านั้น ไม่ใช่เป็นผู้บอกคำตอบ หรือคิดแทนเด็ก เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หากไม่สอนให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยตัวเอง เด็กจะอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้ลำบาก จึงต้องมีหลักสูตรการผลิตครูที่ดีทั้งด้านวิชาการ วิธีคิด การใช้สื่อไอซีที เพื่อให้จบออกมาเป็นครูที่ดีและมีคุณภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก  http://www.komchadluek.net/

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on มีนาคม 4, 2012, in ข่าวการศึกษา and tagged , . Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. บางรร. กับบางคน ก็ยากจังนะเจ๊…

    • เห็นด้วยจ้า การเปลี่ยนแปลงสำหรับคนบางคนก็ยากยิ่งกว่า…อะไรทั้งหมด
      บางทีถ้าจะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนคนยังจะดีกว่า อิอิอิ

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: