สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 แล้ว เด็กทำคะแนนมากขึ้น 3 วิชา ลดลง 5 วิชา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกำหนดการจะประกาศผลสอบในวันที่ 10 เมษายนนั้น ทางสทศ.ขอแจ้งว่า ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เร็วขึ้นจากเดิมที่กาหนดไว้ โดยได้ประกาศผลสอบต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม  เวลา 23.00 น. นั้นนักเรียนสามารถดูผลคะแนนสอบโอเน็ต ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

สาหรับนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบโอเน็ต มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของตนเองสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบกระดาษคำตอบได้ต้ังแต่ วันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน หากเลยกำหนดการรับยื่นคำร้อง สทศ.จะไม่รับการยื่นคำร้องในภายหลัง

รายงานข่าวแจ้งสำหรับคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศใน 8 กลุ่มวิชาที่สอบจากคะแนนเต็มวิชาละ 100 มีดังนี้ ภาษาไทย เฉลี่ย 41.88 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.39 คะแนน ภาษาอังกฤษ 21.80 คะแนน คณิตศาสตร์ 22.73 คะแนน วิทยาศาสตร์ 27.90 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา 54.61 คะแนน ศิลปะ 28.54 คะแนน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.72 คะแนน

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับคะแนนในปีการศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในปีนี้ ลดลงใน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คะแนนปีการศึกษา 2553 เฉลี่ย 42.61 คะแนน สังคมศึกษา 46.51 คะแนน วิทยาศาสตร์ 30.90 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา 62.86 คะแนน ศิลปะ 32.62 คะแนน ส่วนวิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นได้แก่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนปีการศึกษา 2553 เฉลี่ย 43.69 คะแนน ภาษาอังกฤษ 19.22 คะแนน คณิตศาสตร์ 14.99 คะแนน

ที่มา :  มติชนออนไลน์

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on มีนาคม 26, 2012, in ข่าวการศึกษา, ข่าวสำหรับนักเรียน and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: