ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อันดับที่ 4 ได้รางวัลเหรียญเงิน
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อันดับที่ 4 ได้รางวัลเหรียญเงิน
3. การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
4. การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อันดับที่ 1 ได้รางวัลเหรียญทอง
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 อันดับ 3 ได้รางวัลเหรียญทอง
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 อันดับที่ 4 ได้รางวัลเหรียญเงิน
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญทอง
8. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง
9. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อันดับที่ 4 เหรียญทอง
10. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อันดับที่ 2 เหรียญทอง
11. การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 อันดับที่ 1 เหรียญทอง
12.การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
13. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญทอง
14. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง
15. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซี รีไซเคิล ม.1-ม.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง
16. การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญเงิน
17. การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

 

ที่มา :  http://art62.sillapa.net/sci55/

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on สิงหาคม 15, 2012, in กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: