Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ งานต่างๆ ของโรงเรียน

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ต้องการขยายให้กดเครื่องหมาย +

ขอบคุณ ข้อมูล จากงานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

Envi and Safety Got Talent

ผลงาน  Envi and Safety Got Talent

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษ  Gifted Program
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

click_here_button(1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษ  Gifted Program  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษ  Gifted Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเทียนนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

อ.ก.ค.ศ. สพม.27 มีมติ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา…มารู้จัก..ผู้อำนวยการ…จรภ…คนใหม่

มติ อ.ก.ค.ศ. ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานผู้บริหารสถานศึกษา)  สพม.27 (ร้อยเอ็ด)

รายละเอียดคลิกที่นี่  ย้ายผู้บริหาร สพม.27

ที่มา :  สมพ.27

ยินดีกับผู้อำนวยการเสถียร  เปรินทร์  ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนเสลภูมพิทยาคม  ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น ขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ที่หลังเขียวนะคะ และคิดถึงพวกเราที่นี่บ้างนะคะ เราชาวชมพู-ทอง ยังรักและเคารพท่านเสมอค่ะ

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคนใหม่

นางสาวเบญจวรรษ    เชิงสะอาด  

วันเกิด       วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2500

สถานที่เกิด        อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขที่  7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งหน้าที่การงาน     ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน      โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม  อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2517           มัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ.  2519           มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.  2522           ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.  2530           ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการสอนฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2549           ประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

Samsung เผยโฉมสุดยอดนักคิด ผู้ชนะเลิศโครงการ ‘ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น’ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

จากโครงการ ‘ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น’ 12 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้แก่ 1. หมวกเซ็นเซอร์ 2. โปรเจคเตอร์พกพา 3.ถังอัจฉริยะ 4.เครื่องให้อาหารสัตว์ระบบพลัง งานน้ำหยด 5.เฮลตี้ วอช 6.ไฟฟ้าไร้สาย 7.เครื่องสีข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป 8.เครื่องช่วยผ่อนคลายกลิ่นสมุนไพร 9.ซูเปอร์ตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์ 10.มีดกรีดยางรักษ์ไม้ 11.มหัศจรรย์บาสเก็ตบอล และ 12.แสงสว่างในโลกแห่งความมืด

ผู้ชนะเลิศโครงการ “ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด” จะได้รับ Samsung Learning Space พื้นที่สำหรับนักคิด เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง 3 ทีมผู้ชนะยังได้รับโอกาสพิเศษเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ ณ ซัมซุง ดิจิตอล ซิตี้ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรนวัตกรรมของซัมซุงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน พร้อมทุนการศึกษาจากซัมซุง รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท

ซึ่งโรงเรียนของเรา  จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ซึ่งได้ส่งผลงาน “ซูเปอร์ตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมกันนี้ซัมซุงได้มอบทุนการศึกษา  30,000  บาท  และได้ไปทัศนศึกษา Samsung Digital City  ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่  22 – 26  ตุลาคม 2555 นี้ สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  1.เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์สวัสดิ์ ม.3/9  ,  2.เด็กหญิงพัทธ์ธียา  เฉวียงหงส์ ม.3/9  และคุณครูอภิชาติ  ถูสินแก่น ครูที่ปรึกษาโครงการ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ

ร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้ เราชาวชมพูทอง

ซัมซุมสร้างนักคิด  โรงเรียนของเราได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

พวกเรามาร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้ เราชาวชมพูทอง

รวมรูปกิจกรรมการอบรม Social media โรงเรียนในฝัน ทั้ง 3 ศูนย (ศูนย์ภาษาไทย ศูนย์คณิตศาสต์ และศูนย์ ICT)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำโดยผู้อำนวยการเสถียร  เปรินทร์  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระหว่างวันที่   25-27  กรกฎาคม  2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายโกศล  ฐานะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธิเปิด  และมีบุคลากรโรงเรียนในฝันและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

ท่านผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ดาวโหลดภาพกิจกรรมได้จาก

http://www.facebook.com/physics.fc

หน้าแฟนเพจ  จตุรรัชดา fanclub

Meet & Greet เยี่ยมบ้าน ม.5/9 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

Meet & Greet  เยี่ยมบ้าน  ม.5/9  จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

This slideshow requires JavaScript.

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  1

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  2

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  3

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   4

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   5

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   6

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดงาน Child Show 2011

 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดงาน Child  Show 2011 ในวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2555  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านผอ.ชาตรี  ชาปะวัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการเสถียร  เปรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรีย นจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กล่าวรายงาน  ภายในงานมีกิจกรรมของนักเรียนที่หลากหลาย และการแสดงผลงาน ผลผลิตของนักเรียน ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2554  เป็นการส่งเสริมนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน “ฉลองครบรอบ 40 ปี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก”

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  จะจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่  11  ธันวาคม  2554  ตั้งแต่เวลา  07.00 น.  (ภาคกลางวัน)  และเวลา  18.00 – 22.00 น. (ภาคกลางคืน)   ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

ภาคเช้า  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวาระฉลองครบรอบ 40 ปี  
ภาคกลางคืน  มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง และชุมชน  

วัตถุประสงค์  เพื่อหารายได้สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  และเพือประชาสัมพันธ์และเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู และโรงเรียน

ดังนั้น  จึงขอเชิญศิษย์เก่า มาแสดงพลัง  ลูกชมพูทอง  สำหรับศิษย์เก่า  ผู้ปกครองท่านใด สนใจจะร่วมงาน  ติดต่อได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 043-561148-9 หมายเลขโทรสาร 043-561148-9  วันเวลาราชการ

รับสมัคร ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  รับสมัครครูอัตราจ้างประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
ครูอัตราจ้างประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้างประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน  9,140.- บาท

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาใดก็ได้  และคณิตศาสตร์ มีวุฒิและใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่ กคศ. รับรอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 26-29  พฤศจิกายน  2554   ณ ห้องธุรการ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือกวันที่  29   พฤศจิกายน  2554
 

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2554 สนใจเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่  กลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก