Category Archives: ผลงาน นักเรียน ม.3 โครงงานวิทยาศาสตร์

คลิป นักเรียน ม.3 โครงงานวิทยาศาสตร์

Krutube Channel ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดี

ระหว่างวันที่ 11-15  กรกฎาคม  2555  อบรม  Krutube Channel  ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดี
ณ  โรงแรมแมกซ์  พระรม 9  กทม.

โครงงานวิทยาศาสตร์ “ขมิ้นชันสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ” A04

โครงงานวิทยาศาสตร์ จรภ. แชมพูมะกรูด กลุ่ม A03

โครงงานวิทยาศาสตร์  จรภ. แชมพูมะกรูด

การทำน้ำยาล้างรถ คลิป ผลงาน ม.3/7

กลุ่ม  A02  โครงาน การทำน้ำยาล้างรถ คลิป ผลงาน ม.3/7

คลิป ม.3/5 กลุ่ม ผ้าสวยด้วยธรรมชาติ

คลิป VDO การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผ้าสวยด้วยธรรมชาติ 
กลุ่มที่ 1 ห้อง ม. 3/5  เชิญติชม และให้กำลังใจนักเรียนด้วยค่ะ