Category Archives: แนะแนว

คาดเปิดสมัครรับตรง 1 ต.ค.นี้ เตือนโรงเรียนอย่านิ่งนอนใจ รีบส่งข้อมูล O-NET ก่อน 25 ก.ย. หวั่นข้อมูลผิดพลาดแก้ไขไม่ทัน นักเรียนเสียประโยชน์

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า ขณะนี้ สทศ.ออกข้อสอบ 7 วิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการกลั่นกรองความถูกต้องของข้อสอบ คาดว่าหลังจากที่ สทศ.เปิดรับสมัครสอบรับตรง ในวันที่ 1-30 ต.ค.54 แล้ว สทศ.จะนำแนวข้อสอบขึ้นเว็บไซต์ให้นักเรียนได้ทราบว่าแต่ละวิชาจะมีรูปแบบข้อสอบอย่างไรบ้าง เพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวสอบ แต่ สทศ.จะไม่นำตัวอย่างข้อสอบขึ้นเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นการสอบปีแรก และ สทศ.กำลังจัดทำคลังข้อสอบ เพื่อพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ฝากนักเรียนทุกคนที่จะสมัครสอบรับตรงในสถาบันต่างๆ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่าแต่ละแห่งต้องการใช้คะแนนใดบ้างมาใช้ในการคัดเลือกและต้องสอบให้ครบ โดยนักเรียนอาจจะเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆ ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) www.cuas.or.th  หรือเข้าไปดูข้อมูลโดยตรงทางเว็บไซต์ของสถาบันที่ต้องการจะเข้าศึกษาก็ได้

 

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม  สยามรัฐ