คลังเก็บบล็อก

Envi and Safety Got Talent

ผลงาน  Envi and Safety Got Talent

เธอคืออีกหนึ่งความภูมิใจของเราชาวจตุรรัชดา

วันนี้กระจิบข่าวชาวรัชดา  พาไปบุกบ้านนักเรียนคนเก่งของเรา พี่เบ๊นซ์  นายรัชพล ศรีหงส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สอบได้ทุนเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียนที่­ต่างประเทศ ที่ประเทศอินโดนีเซีย