คลังเก็บบล็อก

ความคืบหน้า “เงินตกเบิก วิทยฐานะ”

วันนี้เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่แล้ว  หากเหตุการณ์ปกติ  เราก็จะได้ใช้งบประมาณปี 2555  ตั้งแต่วันนี้เลย  แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ ดังนั้นจึงทำให้งบประมาณปี  2555     ล่าออกไปจากกำหนดเดิมประมาณ  4  เดือน  หากพิจารณาตามปฏิทินงบประมาณแล้ว   งบประมาณจะเรียบร้อยในราวปลายเดือนมกราคม  2555  อย่างไรก็ตาม  เราจะได้ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งก่อนแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของปี 2554  ตั้งแต่ 1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป  ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย คำที่สำนักงบประมาณใช้ก็คือ “ใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน” หลายท่านเข้าใจผิดกับคำดังกล่าว  ซึ่งเข้าใจว่าใช้งบปี 2554  ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว  จริง ๆ  แล้วเป็นการใช้งบประมาณปี 2555  แต่ภายใต้กรอบวงเงินปี 2554  โดยได้มาไม่เกินครึ่งหนึ่งของปี 2554

จดหมายฉบับที่ 9/2554  ผมไม่ได้ตอบกระทู้เลย  มีข้อแก้ตัวหลายประการครับ   แต่เหตุผลหลัก ๆ  ก็คือ บางสิ่งบางอย่างยังไม่ชัดเจน  โดยเฉพาะเรื่องวิทยฐานะและการจ้างอัตราจ้าง  มาชัดเจนเอาตอนปลายเดือนกันยายน  2554  จดหมายฉบับนี้คงคุยเรื่องวิทยฐานะ อัตราจ้าง งบประมาณปลายปี 54 และทิศทางการจัดการศึกษาปี 2555  เริ่มเลยนะครับ

วิทยฐานะ

เดิมคาดว่า  สิ้นตุลาคม  2554 นี้  ผู้ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะจะได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะใหม่ไปเลย  แล้วไปรอตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์  2555 เหตุการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ  กล่าวคือ  ทั้งค่าตอบแทนวิทยฐานะใหม่  และตกเบิกวิทยฐานะต้องไปรับพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์  2555 และผู้ที่ได้รับตกเบิกรอบนี้เดิมขอไปถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งถึงกุมภาพันธ์  2554  แต่ขณะนี้ลดเป้าหมายลงไปอีก  จะได้ตกเบิกสำหรับสำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่  1  ธันวาคม  2552 – 30 กันยายน  2553  ผมเห็นใจทุกท่านครับที่รอคอยเงินวิทยฐานะ  แต่เรื่องนี้เหนือการควบคุมจริง ๆ  ครับ  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สนผ.ได้รวบรวมข้อมูลผู้ที่ผ่านวิทยฐานะทั้งหมดถึงปัจจุบันเพื่อขออนุมัติใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี คุณครูจะได้ไม่ต้องรอตกเบิกอีกต่อไปครับ

ที่มา : จดหมายเปิดผนึก สำนักนโยบายและแผนสพฐ.