คลังเก็บบล็อก

ผลงานนักเรียน คลิปวิดีโอ ชั้น ม.5/9

คลื่นผิวน้ำ

 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวต้น

สมบัติของคลื่น การสะท้อนของคลื่น

การสะท้อนของคลื่น
เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดคลื่นไปถึงปลายสุดของตัวกลางหนึ่ง ( จุดสะท้อนอิสระ ) คลื่นจะเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิมหรือคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบกับสิ่งกีดขวาง(จุดสะท้อนตรึงแน่น)จะเกิดการสะท้อนกลับมาในตัวกลางเดิม
การสะท้อนของคลื่น จะมีคุณสมบัติได้ดังนี้
1. ความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบ
2. ความเร็วของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความเร็วของคลื่นตกกระทบ
 3. ความยาวคลื่นของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความยาวคลื่นของคลื่นตกกระทบ
4. ถ้าการสะท้อนไม่มีการสูญเสียพลังงาน จะได้ว่าแอมพลิจูดของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับแอมพลิจูดของคลื่นตกกระทบ
5. การสะท้อนของคลื่นจะเป็นไปตามกฎการสะท้อน

1 ) รังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อน อยู่ในระนาบเดียวกัน
2 ) มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน

การซ้อนทับกันของคลื่น

การซ้อนทับกันของคลื่น

สมบัติของคลื่น : 2P Sorakit

สมบัติของคลื่น แนวแรพๆ ดีกว่าไหม

การซ้อนทับของคลื่น กลุ่ม B07 “กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม”

การซ้อนทับของคลื่น กลุ่ม B07 “กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม”
ฝืมือล้วนๆ ตัดต่อและลำดับภาพเอง

การทดลอง เรื่อง ความตึงผิว

คลิป แปลกแต่จริง ใครจะรู้ว่าเค้าจะทำได้ ม.5/5 กลุ่ม B06 “เครื่องบิน…กระดาษ”

คลิป การเกิดคลื่นน้ำ กลุ่ม B04 ม.5/7

คลิป ม.5/7 กลุ่ม B05

การเกิดคลื่นดล และคลื่นต่อเนื่อง

คลิป ม.5/7 กลุ่ม B03

การสะท้อนของคลื่นน้ำ

คลิป ม.5 กลุ่ม B02 “ความดันในของเหลว

ความดันในของเหลว

 

คลิป นักเรียน ม.5/7 กลุ่ม B01

การแกว่งลูกตุ้ม การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย