คลังเก็บบล็อก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

click_here_button(1)

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ต้องการขยายให้กดเครื่องหมาย +

ขอบคุณ ข้อมูล จากงานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก


ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นไหนคลิกดูไม่ได้แจ้งที่เว็บบอร์ด หรือ face book ได้เลยนะจ๊ะ
จะติดประกาศเป็นทางการ ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ค่ะ

 

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  1

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  2

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  3

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   4

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   5

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   6

ประกาศผลการเรียน นักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ม.6/9 

ม.6/8

 

 

 

 

ม.6/7

ม.6/6

ม.6/5
 

 

ม.6/4

 

ม.6/3

ม.6/2

ม.6/1