คลังเก็บบล็อก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ต้องการขยายให้กดเครื่องหมาย +

ขอบคุณ ข้อมูล จากงานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

เธอคืออีกหนึ่งความภูมิใจของเราชาวจตุรรัชดา

วันนี้กระจิบข่าวชาวรัชดา  พาไปบุกบ้านนักเรียนคนเก่งของเรา พี่เบ๊นซ์  นายรัชพล ศรีหงส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สอบได้ทุนเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียนที่­ต่างประเทศ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

เรียนฟิสิกส์ให้สนุกด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Social Media

Thailand Innovative Teachers 2013

สื่อนวัตกรรม  : เรียนฟิสิกส์ให้สนุกด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Social Media
นางยงจิตร  ศิลาพิมพ์
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

Samsung เผยโฉมสุดยอดนักคิด ผู้ชนะเลิศโครงการ ‘ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น’ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

จากโครงการ ‘ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น’ 12 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้แก่ 1. หมวกเซ็นเซอร์ 2. โปรเจคเตอร์พกพา 3.ถังอัจฉริยะ 4.เครื่องให้อาหารสัตว์ระบบพลัง งานน้ำหยด 5.เฮลตี้ วอช 6.ไฟฟ้าไร้สาย 7.เครื่องสีข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป 8.เครื่องช่วยผ่อนคลายกลิ่นสมุนไพร 9.ซูเปอร์ตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์ 10.มีดกรีดยางรักษ์ไม้ 11.มหัศจรรย์บาสเก็ตบอล และ 12.แสงสว่างในโลกแห่งความมืด

ผู้ชนะเลิศโครงการ “ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด” จะได้รับ Samsung Learning Space พื้นที่สำหรับนักคิด เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง 3 ทีมผู้ชนะยังได้รับโอกาสพิเศษเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ ณ ซัมซุง ดิจิตอล ซิตี้ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรนวัตกรรมของซัมซุงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน พร้อมทุนการศึกษาจากซัมซุง รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท

ซึ่งโรงเรียนของเรา  จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ซึ่งได้ส่งผลงาน “ซูเปอร์ตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมกันนี้ซัมซุงได้มอบทุนการศึกษา  30,000  บาท  และได้ไปทัศนศึกษา Samsung Digital City  ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่  22 – 26  ตุลาคม 2555 นี้ สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  1.เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์สวัสดิ์ ม.3/9  ,  2.เด็กหญิงพัทธ์ธียา  เฉวียงหงส์ ม.3/9  และคุณครูอภิชาติ  ถูสินแก่น ครูที่ปรึกษาโครงการ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ

ร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้ เราชาวชมพูทอง

ซัมซุมสร้างนักคิด  โรงเรียนของเราได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

พวกเรามาร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้ เราชาวชมพูทอง

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก รับสมัครครู วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

 รับสมัครู  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ วิชาเอกสังคมศึกษา

คุณสมบัติ  จบวิชาเอก  สังคมศึกษา  และมีใบประกอบวิชาชีพครู

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  24 – 26  มีนาคม  2555

สอบคัดเลือก  วันที  27  มีนาคม  2555

รายงานตัว  วันที่  28  มีนาคม  2555

สนใจสมัครได้ที่ห้อง ธุรการ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  

 

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดงาน Child Show 2011

 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดงาน Child  Show 2011 ในวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2555  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านผอ.ชาตรี  ชาปะวัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการเสถียร  เปรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรีย นจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กล่าวรายงาน  ภายในงานมีกิจกรรมของนักเรียนที่หลากหลาย และการแสดงผลงาน ผลผลิตของนักเรียน ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2554  เป็นการส่งเสริมนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ

โลโก้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก


ผลงานน้อง ม.4/10 จรภ. วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

ผลงานน้อง ม.4/10 จรภ. วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

 

“น้อมจิตวันทา บูชาครู” งานแสดงมุทิตาจิต จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ความทรงจำดีๆ งานแสดงมุทิตาจิต จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ปีนี้มีคุณครูที่เกษียณอายุราชการ  6 ท่าน  คุณครูพิทักษ์  วรวัฒน์   คุณครูอาทิตย์  โพธิกุล  คุณครูอารีย์  นิโรคะ  คุณครูพวงผกา  ศักดิ์คำดวง  คุณครูปริยะดา  โทรหงษ์  และคุณครูกัลยารัตน์  อุ่นทรวง  ทั้ง 6 ท่านล้วนเป็นปูชนียบุคคลที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกมาเป็นเวลานาน ขอให้คุณครูทั้ง 6 ท่านมีสุขภาพแข็ง  ประสบแ่ต่ความสุขความเจริญ มาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะ

สำหรับศิษย์เก่าที่จะร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูทั้ง 6 ท่านเิชิญร่วมงานในวันที่ 29 กันยายน  2554
รายละเอียดติดต่อทางโรงเรียนอีกทีนะคะ

 ชมภาพบรรยากาศซึ้งๆค่ะ  

ประกาศ!!! ให้ทราบโดยทั่วกันนะจ๊ะ

ประกาศ!!! ให้ทราบโดยทั่วกัน

ด้วยระหว่างวันที่ 29  กรกฎาคม 2554  ถึงวันที่ 3  กันยายน  2554

คุณครูยงจิตร  ศิลาพิมพ์  มีภาระกิจ ต้องไปราชการ นานถึงหนึ่งเดือน
นอกจาก แบบฝึกทักษะ และใบงานที่ครูให้ไว้  ให้นักเรียนติดตามข่าวสารและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านห้องเรียนออนไลน์
เมนูข้างบน
 สำหรับคลิปวิดีโอ ของนักเรียนที่ส่งมาแล้วนั่น ไม่ว่าจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์หรือ คลิป ม.5 จะอัพให้เรื่อยๆ นะจ๊ะ

รักและคิดถึงจ๊ะ  เป็นเด็กดีนะจ๊ะ

แอบดู!!! คณะกรรมการนักเรียน ม.5/7 จรภ. ซ้อมรำ