คลังเก็บบล็อก

การพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยการอบรมผ่าน ระบบ UTQ Online ระยะที่ 2

วันนี้ได้รับ อีเมล์จาก UTQ Online


เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยการอบรมผ่าน ระบบ UTQ Online 

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training ในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 นั้น    บัดนี้ ระบบ e-Training พร้อมที่จะดำเนินการเปิดอบรม ในวันที่ 12 ก.พ. 2555 – 12 พ.ค. 2555 

และเพื่อให้การสมัครเข้าอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ระบบ UTQ Online เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล และเลือกวิชาที่สนใจจะเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยการใช้ Username = หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และ Password = หมายเลข 6 หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ได้แจ้งไว้ในระบบ 
ที่ http://www.utqonline.in.th

หลักสูตรที่เปิดอบรม ในปี 2555 สามารถ download ที่นี่
หากมีข้อสงสัยใดๆ ในด้านนโยบายการฝึกอบรม Click ที่นี่ เพื่อ Download รายชื่อผู้ประสานงานประจำพื้นที่ ซึ่งท่านสามารถ โทรศัพท์ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
หรือหากท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ โทรถาม Call Center หมายเลข             08-8034-0160      ,             08-8034-0161      ,             08-8034-0162      ,            08-8034-0163      ,             08-8034-0164

จึงเรียน มาเพื่อทราบ

ทีมงาน UTQ Online

UTQ Online กลับมาแล้วค่ะ สำหรับ e-Training

UTQ Online กลับมาแล้วค่ะ สำหรับ e-Trainingเริ่มเข้าศึกษาได้ระหว่าง 12 กพ 55 – 30 กย 55

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเรียนครับ เรียนจบพิมพ์เกียรติบัตรได้เลย

เข้าใช้บริการ e-Training ได้ที่  http://www1.utqonline.in.th/

โดยใช้ User และ Password  เดิมค่ะ